Tenisové kluby KTA

TJ Zbrojovka Vsetín

Adresa klubu:  Tyršova 1456 755 01 Vsetín
Klubové www stránky >

Popis klubu

Začátky historie tenisu ve Vsetíně sahají do období před první válkou, kdy několik nadšenců hrávalo na improvizovaném hřišti za pivovarem. Psal se rok 1906, když v místnostech dnešní "Snahy" zasedla ustavující valná hromada nového klubu, nazvaného SK Vsetín. Bylo usneseno, aby nový klub pěstoval všechna tělesná cvičení, sporty, sportovní hry a závody, jakož i všechna ostatní cvičení, počínaje v to fotbal, tenis, šerm, turistiku, lyžařství a střílení do terče. Byl to program bohatý a opravdu všestranný.
Po roce 1975 došlo ke generační změně ve výboru oddílu, byl vytvořen nový výbor, který vedl MUDr. Josef Křupka. Ještě za spolupráce s odstupující generací byla dokončena přestavba pavilonu do dnešní podoby s velikou klubovnou.
V nedávné minulosti bylo pod vedením bývalého předsedy Ing. Stanislava Kořínka díky změně prostorového uspořádání vybudováno namísto původních 5 dvorců, nově dvorců 6. V současné době tedy hrajeme v areálu TJ Zbrojovka Vsetín na 6 antukových dvorcích. V provozu je během sezony také nově přestavěný klubový bar.
Sezona 2015 byla zahájena na kompletně zrekonstruovaných dvorcích s automatickým zavlažováním. Věříme, že se nám i nadále bude dařit prostředí našeho tenisového klubu zkvalitňovat tak, aby naši členové byly dlouhodobě spokojeni.

Partneři akademie

homestargraduation-hatusersmap-markerbullhorncross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram